• PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
    Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie wraz z Fundacją „Klikowska Ostoja Polskich Koni” będącą Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z prośbą o wsparcie działań Fundacji w postaci przekazania 1 %-tu podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Dziękujemy.

Preselekcja ogierów ras szlachetnych w 2012 r

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że  preselekcja dla ogierów kwalifikowanych do ZT Bogusławie i Gniezno odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012r. o godz.11-tej w Stadninie Koni w Udorzu. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń ogierów do biura tut. Związku drogą mailową na adres:

ozhk_krakow@wp.pl , faxem 012 657-02-16 lub pocztą. do dnia 18 kwietnia 2012r.

<--break->

        Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2008 oraz rocznika 2009.

Uwaga: Ogiery urodzone w IV kwartale 2008 zaliczamy do rocznika 2009.

Przed oficjalną kwalifikacją do ZT ogiery muszą zostać ocenione i zbonitowane na terenie właściwego OZHK/ WZHK przez powołaną w tym celu Komisję (kwalifikacja wstępna).

    Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2012 r. – ZT Bogusławie oraz do 20 kwietnia 2012 r. – ZT Gniezno Kwalifikacje wstępne odbędą się w poszczególnych OZHK/WZHK w terminach wyznaczonych przez OZHK/WZHK.

        Ogiery zakwalifikowane wstępnie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgłoszone przez OZHK/WZHK do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2012 r. wraz z oceną bonitacyjną.

PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli, jak również po podanym terminie!!!

Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2012 r

Dodaj do zakładek Link. 2 790 odsłon