• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Konik polski w obiektywie”

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współpracy
z Zespołem Szkół w Trzcinicy,  TV Obiektyw oraz PORTALEM jaslo4u
organizuje  konkurs fotograficzny pod hasłem:
„Konik polski w obiektywie”

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z rasą koni konik polski oraz innych ras; pokazujące  piękno koni  i różne rodzaje użytkowania koni.
<--break->Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki pięciu zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego oraz  wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 września 2011 roku pod adresem współorganizatora: Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 79, 38-207 Przysieki z dopiskiem „Konik polski w obiektywie” 
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury  w terminie do 20 września 2011 roku. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu konkursu na  PORTALU jaslo4u oraz  wystawie fotograficznej podczas Pikniku z Konikiem Polskim.

 7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  na  „Pikniku z Konikiem Polskim”   w dniach 24-25 września 2011r.
8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

 Uwaga:

• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z działalnością Stowarzyszenia, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora.
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodaj do zakładek Link. 2 362 odsłon