• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje
  Wniosek do dopłat ONW i dla gospodarstw ekologicznych

Święto konia małopolskiego – V Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich hodowców i miłośników koni małopolskich na „Święto konia małopolskiego”” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie  serdecznie zaprasza wszystkich hodowców i miłośników koni małopolskich na „Święto konia małopolskiego”

V REGIONALNY CZEMPIONAT HODOWLANY KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ Klikowa 18 – 19 czerwca 2011 r.

Organizator:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie 

Współorganizatorzy: 

Polski Związek Hodowców Koni w WarszawieŚląsko – Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 

Data i miejsce:

18 – 19 czerwca 2011

Klikowa – Teren po byłym Stadzie Ogierów Klikowa
ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów tel. (0-14) 626-67-05   

Program Czempionatu

Sobota 18.06.2011

do godziny 11 00 – zwózka koni

godz. 13 00 -Ocena płytowa koni

 Niedziela 19.06.2011

 • godz. 11 00 – wybór czempiona i wiceczempiona ogierów
 • godz. 11 00 do 15 30 konkurs rysunkowy dla najmłodszych
 • godz. 11 30 – amatorski konkurs skoków przez przeszkody
 • godz. 12 00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy młodych
 • godz. 12 30 – pokaz jazdy w stylu western
 • godz. 13 00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy starszych
 • godz. 14 00 – amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • godz. 16 00 – wybór najlepszego konia pokazu i publiczności, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2011 r. na adres: Okręgowy Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Krakówtel.12/657-02-15,  fax; 12/657-02-16
email: blaz_krakow@wp.pl
 Zgłoszenia koni z innych okręgów (z poza woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego) będą rozpatrywane po 06.06.2011 z informacją czy zostały konie przyjęte na wystawę).

Ustala się:

·         wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 40 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 06 czerwca 2010 r. na konto Okręgowego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001

·         wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 80 PLN;

·         opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;

·         opłata za stanowisko i boksy:1. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni – 40 PLN. za jedną noc (dwie noce 80 PLN),2. stanowisko po wiatą 25 PLN za jedna noc (dwie noce 60 PLN)3. boksy tylko dla klaczy z źrebakami– 50 PLN za jedną noc (dwie noce 100 PLN)

·         siano, owies, słomę należy przywieźć, Warunki weterynaryjne:

·         Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.

·         Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji. 

  Zakwaterowanie w Tarnowie – organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych. ·         Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82;

·         Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38;

·         Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20;

·         Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71;

·         Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94;

·         Kemping „Pod Jabłoniami” ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.     Możliwość rozbicia namiotu na terenie po byłym Stadzie Ogierów Klikowa

Wszystkie Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o powiadomienie hodowców koni małopolskich na swoich terenach działania i ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń. Prosimy o wzajemne powiadamianie się hodowców. Zapraszamy również wszystkich miłośników i sympatyków koni małopolskich.

 Regulamin „Święta Konia Małopolskiego” – ZASADY OCENY I POKAZU KONI

1         Katalog koni wystawionych w czempionacie sporządzony jest przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca  2011r. 

2         Na wystawie mogą być przedstawione konie: klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych; a.    spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej; b.    wiek koni: (od 1.01.2008 źrebięta urodzone w IV kwartale są zaliczane do rocznika roku urodzenia)Ø  ogierki roczne – I klasa Ø  ogiery dwuletnie – II klasaØ  klaczki roczne – III klasa Ø  klacze dwuletnie – IV klasa Ø  klacze trzyletnie i starsze – V klasa (a i b) Ø  źrebięta sysaki urodzone 2011 (ocena luzem przy matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)

3         Konie w klasach I-V  pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
1)
    Komisja Sędziowska 2)    Pokaz koni na stój 3)    Pokaz konia w ruchu 

 4     Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska: a.    Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy konib.    ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch (stęp i kłus) , kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do czempionatu ( w tym sposób prezentacji na trójkącie)  c.    w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt (co 0,5 pkt.).a.    Typ b.    Pokrójc.    Stepd.    Kłuse.    Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu , w tym sposób prezentacji na trójkącie  

Skala ocen:  
10 pkt. – doskonała 5 pkt. – mierna
9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna
8 pkt. – dobra 3 pkt. – prawie zła
7 pkt. – zadawalająca 2 pkt. – zła
6 pkt. – dostateczna 1 pkt. – bardzo zła

 Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny 

5             Wybór Czempiona Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wice- czempiona osobno dla ogierów i klaczy.           I.        Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów.         II.        Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy       III. Klacze trzyletnie, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie V – kwalifikują się do czempionatu.      IV.        Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.  Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wiceczempiona ogierów Komisja wybieraspośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy młodych. Czempion i wiceczempion klaczy starszych wybierany jest spośród klaczy, które zajęły od I-IV miejsca w klasie V. Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie w poprzednich edycjach nie mogą zostać powtórnie wybrane Czempionem. Spośród Czempionów klaczy i ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu. 

Nagrody finansowe otrzymują: Ø  500 zł – dla Najlepszego Konia Pokazu Ø  600 zł – za tytuł Czempiona: (ogierów, klaczy młodych i klaczy starszych)Ø  300 zł – za tytuł Wiceczempiona (ogierów, klaczy młodych i klaczy starszych)Ø  200 zł – za III miejsce w klasieØ  150 zł – za VI miejsce w klasieØ  100 zł – za udział (dla pozostałych koni)  

 6         Do udziału w V Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Małopolskiej będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty: a.    aktualne szczepienie przeciw grypie; b.    środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu); oraz c.    paszę (siano, słomę, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni; odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.  

7         Przeprowadzanie koni w ręku: 1.     Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany. 2.     Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia. 3.     Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane. 4.     Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera. 5.     Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia. 6.     Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie. 7.     Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu. 8.     Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni. 9.     Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie. 

 8      Zdrowie Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

9        OkrucieństwoNadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie. 

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

 Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym
i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu – stępie, kłusie
i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

REGULAMIN KONKURSU ZAWODÓW

w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Klikowa 18-19 czerwca 2011 r.

Dodaj do zakładek Link. 1 736 odsłon